Sverige|  Danmark|  Suomi

Military Work blev grundlagt for at bidrage til et stærkere samfund.

Vi brænder for alle aktører i forsvarssektoren og for internationalt samarbejde.

Vi tilbyder vores klienter tjenester baseret på den ekspertise, som vores ansatte besidder.
De ansatte forretter tjeneste som reservister eller har tidligere været ansat i de danske, svenske eller finske militære forsvar – på alle niveauer og langt hovedparten har erfaring fra det civile arbejdsmarkedsammen med civil erfaring. Vores styrke og konkurrencefordel ligger i dybden af kompetencer og bredde inden for forsvarsområdet, der spænder fra brugerniveau praktisk udførsel til systemforståelse og udviklingskapacitet på strategiske niveau

En stor del af vores medarbejdere forretter fortsat tjeneste i Norden, hvilket skaber fortsat læring og bidrager til et godt niveau over tid med internationale perspektiver.

Service and Support

Som aktør skiller vi os ud på markedet, som værende aktøren, der kan tilvejebringe de rette løsninger til forsvarssektoren – både den offentlige del såvel som den private del.
Vores medarbejderes kompetencer spænder over militære og civile kompetencer med forskellig vidensdybde.

Via den viden og de kompetencer kan vi håndtere både kvalificeret ledelse og udvikling. Samtidigt kan vi også styre opgaver under praktiske feltforhold i alle tænkelige og vanskelige på vores hjemmemarkeder, men også i vanskelige miljøer – vi har været i dem før.

Vores ydelser kan anvendes på i nærområdet i Norden såvel som internationalt.

Vi uddanner og udvikler enkeltpersoner og ledere gennem vores Training Wing

Alle vores instruktører har lang erfaring inden for deres respektive ekspertiseområder.

Deres baggrund i Forsvaret på forskellige niveauer giver os en unik mulighed for at levere træning til både Forsvaret, dele af Totalforsvaret og til forsvarsindustrien.

samlede Totalforsvar. Vores medarbejdere har alle forsvarsbaggrund og spænder over alle kvaliteter og afdelinger. Vi sammensætter kundespecifikke teams, hvor vi skaber det rette beslutningsgrundlag til det rette tidspunkt.

Vores indhentning af informationer finder sted på forskellige måder og analyseres derefter kvalitativt og behandles til et gennemførligt beslutningsgrundlag.

Med vores UAS kan vi indsamle data til analyse af både store geografiske områder og/eller med fokus på specifikke objekter.