Sverige|  Danmark|  Suomi

Defense

Vi tilbyder vores kunder tjenester, som tager udgangspunkt i de kompetencer, som vores ansatte besidder. Disse kompetencer har vores ansatte erhvervet i de nordiske militære forsvarsstyrker på alle niveauer sammen med deres civile erfaring.
Vores styrke og konkurrencefordel ligger i dybden af vores kompetence og bredde fra vores landes forsvarsstyrker.
Disse kompetencer dækker alt fra brugerindsigt og til udviklingskapicitet på strategisk niveau.
En stor del af vores medarbejdere forretter tjenester som reservister i vores respektive lands forsvar.
Dette skaber fortsat læring og bidrager til et godt niveau over tid med internationale perspektiver.

Som aktør skiller vi os ud på markedet, som værende aktøren, der kan tilvejebringe de rette løsninger til forsvarssektoren – både den offentlige del såvel som den private del.
Vores medarbejderes kompetencer spænder over militære og civile kompetencer med forskellig vidensdybde.
Via den viden og de kompetencer kan vi håndtere både kvalificeret ledelse og udvikling. Samtidigt kan vi også styre opgaver under praktiske feltforhold i alle tænkelige og vanskelige på vores hjemmemarkeder, men også i vanskelige miljøer – vi har været i dem før.
Vores ydelser kan anvendes på i nærområdet i Norden såvel som internationalt.

Vi uddanner og udvikler enkeltpersoner og ledere gennem vores Training Wing
Alle vores instruktører har lang erfaring inden for deres respektive ekspertiseområder. Deres baggrund i Forsvaret på forskellige niveauer giver os en unik mulighed for at levere træning til både Forsvaret, dele af Totalforsvaret og til forsvarsindustrien.

På Military Work har vi praktisk såvel som strategisk erfaring med at arbejde med spørgsmål, der vedrører det samlede Totalforsvar. Vores medarbejdere har alle forsvarsbaggrund og spænder over alle kvaliteter og afdelinger. Vi sammensætter kundespecifikke teams, hvor vi skaber det rette beslutningsgrundlag til det rette tidspunkt.

Vores indhentning af informationer finder sted på forskellige måder og analyseres derefter kvalitativt og behandles til et gennemførligt beslutningsgrundlag.

Med vores UAS kan vi indsamle data til analyse af både store geografiske områder og/eller med fokus på specifikke objekter.

Security

Vi tilbyder tjenester til aktører på sikkerhedsmarkedet. Her er vores militære erfaringer vores konkurrencefordel.
Vores styrke er vores evne til at levere specifik specialviden inden for vores ekspertiseområder og til at håndtere praktisk sikkerhedsrelateret arbejde og evnen til at styre og koordinere operationer og personale.

Sikkerhed sigter mod at træffe foranstaltninger, der reducerer sandsynligheden for uønskede begivenheder eller ulykker. Vi hjælper kunder med levering af alt fra planlægning og installation af tekniske sikkerhedsløsninger til forberedelse og levering af sikkerhedsorganisationer. Vores leveringsevne dækker alt fra sikkerhedsløsninger og fysisk beskyttelse til beskyttelse af digitale miljøer.

Vores tjenester kan implementeres både på vores nærområde i Norden og internationalt.

En velforberedt organisation med den rigtige viden er afgørende den dag, hvor der sker uforudset. Alle besidder den rette viden og er trænet, så de kan handle instinktivt. Vi er din uddannelsespartner på hele sikkerhedsområdet med muligheden for at levere alt fra grunduddannelse, førstehjælp, træning i skydelejre, krisestyring til avanceret træning f.eks. når vores kunder vil forberede ansatte til at arbejde i højrisiko-områder.

Vores militære baggrund kommer til udtryk i vores tilgang af go forståelse for sikkerhed i vores arbejde med sikkerhedssektoren.

Vi er specialiserede i at indsamle information med forskellige sensorer og give rådgivning til udvikling af systemer og processer.

Gennem vores UAS er vi i stand til at tilbyde overvågning og indhentning af information, som vi behandler til for at give det rette beslutningsgrundlag, afhængigt af vores kunders informationsbehov.

Industry

Vi leverer ydelser til kunder, der arbejder med samfundsvigtige funktioner. Disse ydelser dækker tjenester, hvor vores medarbejderes opfattelse af sikkerhed lagt sammen med deres områdekompetence og god ledelse udgør vores konkurrencefordel. Vi drives af at skabe og vedligeholde det, der er vigtigt for vores samfund, og vi forstår vigtigheden af, at både systemer og medarbejdere er robuste.

At socialt vigtige funktioner er til stede, udviklet og vedligeholdt korrekt, er ting, som alle borgere tager for givet. Vi forstår vigtigheden af at gøre dette korrekt uden afvigelse i nogen del af processen og inden for givne tidsrammer den rigtige omkostningskontrol. Vi sikrer succes i vores klienters drift med personale. Personale som har den rette viden til opgaven og med en høj sikkerhedsbevidsthed, hvad enten det drejer sig om opførelse af nye avancerede kommunikationsnetværk, projektstyring af vedligeholdelsesarbejde eller særlige opgaver indenfor dykning eller på master i højden.

Gode ledere kendetegnes ved gode ledelsesegenskaber, og de er grundlæggende for, hvor godt og effektivt en organisation virker og fungerer. Vi tilbyder gennemprøvede uddannelsesprogrammer inden for ledelse og projektledelse til enkeltpersoner, grupper eller som skræddersyede til virksomhedens behov. Gennem dette hjælper vi vores kunder med at skabe en robust base i deres operationer – og at skabe betingelsen for, at gode ledere kan handle under uforudsete begivenheder.
Vi tilbyder også uddannelse til specifikke systemer, til medarbejdere, der skal rejse til højrisiko-områder og til grundlæggende medicinsk beredskab.

Vi leverer det rette beslutningsgrundlag til samfundsvigtige funktioner gennem indsamling og analyse af information.

Med vores UAS (Unmanned Arieal System) kan vi gennem droner udstyret med sensorer indhente en stor mængde data. Vores analytikere behandler alle data til at danne et beslutningsgrundlag, der imødekommer vores kunders behov. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at sikre, hvad deres informationsbehov er, så hver en opgave er forskellig fra den anden.