Sverige|  Danmark|  Suomi

Defense

Alle vores medarbejdere besidder en lang række værdifulde kompetencer – på gulv-niveauet menig til den allerhøjeste grad som General – som de har erhvervet sig i de danske eller nordiske militære forsvarsstyrker sammen med erfaring fra erhvervslivet.
Military Work besidder derfor brede kompetencer samlet i et hus, som giver jer en konkurrencefordel, når I samarbejder med os. For eksempel kan vi hjælpe med at indsamle data og udvikle jeres organisation på et strategisk niveau.
En stor del af vores medarbejdere står til rådighed som reservist i det danske eller de nordiske landes forsvar – udover at være en del af Military Work.
Det giver et fleksibelt og internationalt setup med kontinuerlig læring og en naturlig kobling til militæret.

Military Work er kendt som aktøren, der støtter og sammensætter løsninger til erhvervs- og forsvarssektoren.
Vi håndterer alle typer af ledelses- og udviklingsopgaver. Samtidigt er vi vant til at styre ledelsesmæssige og praktiske opgaver i felten – både på vores nordlige breddegrader og i aktuelle højrisikoområder i hele verden.

Vi uddanner og udvikler enkeltpersoner, grupper og ledere gennem vores træningsenhed, Training Wing. Alle vores instruktører har stor erfaring inden for deres respektive ekspertiseområder. Deres baggrund i militæret på forskellige niveauer giver os en unik mulighed for at levere træning til både Forsvaret, dele af Totalforsvaret og til forsvarsindustrien.

Hos Military Work har vi praktisk såvel som strategisk erfaring med alle områder, der vedrører samfundets beredskab i form af Totalforsvaret. Vores medarbejdere har alle en militær baggrund, som spænder over alle kvaliteter og afdelinger. Vi sammensætter kundespecifikke teams, som faciliterer den rette løsning til opgaven på det rette tidspunkt.
Vi starter med at indhente al relevant information, som vi analyserer og laver til handlebare beslutninger.
Vores UAS (Unmanned Arieal System, dvs. droner) er vi stand til at indsamle analysedata af både store geografiske områder og/eller specifikke objekter.

Security

Vi tilbyder tjenester til aktører, der arbejder med sikkerhed. Her er vores brede militære erfaringer jeres konkurrencefordel.
Military Work formår både at klæde jer på med specialviden og håndtere praktiske sikkerhedsrelaterede opgaver, såsom at styre og koordinere operationer og personale.

Sikkerhed går ud på at skabe foranstaltninger, der reducerer sandsynligheden for uønskede begivenheder eller ulykker. Vi hjælper vores sikkerhedsorganisations-kunder med alt fra at skabe et overblik over situationen, planlægge slagets gang og installere de tekniske sikkerhedsløsninger. Vi er i stand til at hjælpe med alle typer af løsninger, deriblandt fysisk og digital beskyttelse af bestemte miljøer – både i Norden og resten af verden.

En velforberedt organisation med den rigtige viden er afgørende den dag, hvor der sker noget uforudset. Alle vores medarbejdere besidder den rette viden og er trænet, så de kan handle instinktivt på de udfordringer, hverdagen giver. Military Work er din oplagte uddannelsespartner. Vi kan hjælpe jer med grunduddannelser, førstehjælp, træning i skydelejre, krisestyring eller avanceret træning, såsom at klæde ansatte på til at arbejde i højrisiko-områder.

Med udgangspunkt i vores militære baggrund rådgiver vi om alle aspekter af sikkerhed og tekniske muligheder.

Vi er specialister i at indsamle information og rådgive om systemer og processer, der højner sikkerheden.

Gennem vores UAS (Unmanned Arieal System) er vi i stand til at tilbyde overvågning og indhente information, som vi behandler, for at give det rette beslutningsgrundlag – afhængigt af kundens informationsbehov.

Industry

Vi samarbejder tæt med vores kunder, der arbejder med at sikre samfundsvigtige funktioner. Vores medarbejdere forstår mekanismerne i sikkerhed i kombination med deres specifikke områdekompetencer og god ledelse – hvilket gør Military Work til en attraktiv samarbejdspartner. Vi elsker at bidrage til at skabe og vedligeholde det, der er vigtigt for vores samfund, og vi forstår vigtigheden af omstillingsparate og modstandsdygtige systemer og medarbejdere.

Borgere tager tit for givet, at ting fungerer, som de skal. Men vi ved hos Military Work, at det kræver planlægning og de rette værktøjer, for at tingene fungerer korrekt. Derved undgår vi afvigelser, overholder deadlines samt holder styr på omkostninger. Her tilbyder vi omhyggeligt udvalgte medarbejdere, som kan varetage driften hos vores kunder. Medarbejdere som har den rette viden til at klare opgaven med en høj bevidsthed om sikkerhed. Vi har erfaring med at opføre nye avancerede kommunikationsnetværk, projektstyre vedligeholdelsesarbejde eller udføre særlige opgaver, som for eksempel indenfor dykning eller på master i højden.

God ledelse er grundlæggende for, hvor godt og effektivt en organisation virker og fungerer. Vi tilbyder gennemprøvede uddannelsesprogrammer inden for ledelse og projektledelse til enkeltpersoner, grupper eller skræddersyet efter virksomhedens behov. Derved hjælper vi vores kunder med at opbygge en robust base i deres arbejde – og skaber betingelsen for, at gode ledere kan handle under uforudsete begivenheder.
Vi er leveringsdygtige i uddannelser til specifikke systemer, til medarbejdere, der skal agere i højrisiko-områder og det grundlæggende medicinske beredskab.

Vi leverer det rette beslutningsgrundlag til vores kunder, der arbejder med samfundsvigtige funktioner, ved at indsamle og analysere relevant information.

Med vores UAS (Unmanned Arieal System) kan vi gennem droner udstyret med sensorer indhente en stor mængde data på kort tid. Vores analytikere behandler alle data, så de danner et beslutningsgrundlag, der imødekommer vores kunders behov. Opgaverne varierer meget i karakter. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores kunder for at sikre, at deres informationsbehov bliver opfyldt.