Sverige|  Danmark|  Suomi

Fra systemer og strategi til praktisk implementering.

Sammen styrker vi samfundet ved at skabe robusthed i dets vigtige funktioner.

Vi forsyner vores kunder med funktioner, tjenester og unikt mandskab, der udgør vores konkurrencefordel i kraft af de kompetencer, som de tre elementer tilføjer til kunden. Vi finder vores drivkraftkraft i at skabe og vedligeholde det, der er vigtigt for vores samfund, og vi forstår vigtigheden af, at både systemer og medarbejdere er robuste.

Service and Support

At samfundsvigtige funktioner bygges, udvikles og vedligeholder korrekt, er ting, som alle borgere tager for givet. Vi forstår vigtigheden af at gøre dette korrekt uden afvigelse i nogen del af processen og inden for givne tidsrammer med god omkostningskontrol. Vi sikrer succes i vores klienters drift med personale, der har den rette viden til opgaven. De har også en høj sikkerhedsbevidsthed, hvad enten det drejer sig om opførelse af nye avancerede kommunikationsnetværk, projektstyring af vedligeholdelsesarbejde eller særlige opgaver vedrørende erhvervsdykning eller master i højden.

Dygtige og respekterede ledere er kendetegnet ved gode ledelsesegenskaber og er grundlæggende for, hvor godt og effektivt en organisation virker og fungerer. Vi tilbyder gennemprøvede lederprogrammer inden for ledelse og projektledelse til enkeltpersoner, grupper eller skræddersyet til virksomhedens behov. Gennem dette hjælper vi vores kunder med at skabe en robust base for deres operationer og betingelsen for, at gode ledere kan handle i tilfælde af uforudsete begivenheder.

Vi tilbyder også uddannelse til specifikke systemer, til medarbejdere, der skal rejse til højrisikoområder og til grundlæggende medicinsk beredskab.

Vi har udviklet evnen til at levere det rigtige beslutningsgrundlag for samfundsvigtige funktioner gennem indhentning og analyse af information.

Ved hjælp af vores UAS (Unmanned Aerial System) (droner udstyret med sensorer) kan vi indhente en stor mængde data. Vores analytikere behandler dataene til at danne et beslutningsgrundlag, der imødekommer vores kunders behov. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at sikre, hvad deres informationsbehov er, så hver opgave er forskellig fra hinanden.