Sverige|  Danmark|  Suomi

Här hittar du information om avtalsvillkoren för medlemskap i Military Works kandidatnätverk och om hur vi använder dina uppgifter och vilka förmåner som ingår. 

DETTA INGÅR I DITT MEDLEMSKAP 

 • Eget medlemskonto som du kan uppdatera när du vill 
 • Fri tillgång att söka alla lediga jobb hos Military Work 

 • Snabbare ansökningsprocess. Ansökningsuppgifter sparas så du kan återanvända dem nästa gång du söker jobb 
 • Fri tillgång att följa din ansökan digitalt genom hela ansökningsprocessen 
 • Garanti att din ansökan hanteras fördomsfritt och enligt gällande lagstiftning 
 • Automatisk matchning till passande jobb enligt din registrerade profil 
 • Nyhetsbrev om trender och tips inom karriär och jobbsökande 

 • Fullt sökbar av Military Works rekryterare med möjlighet att bli personligt kontaktad om relevanta jobberbjudanden 
 • Erbjudanden och rabatter hos Military Works samarbetspartners 

Det är helt kostnadsfritt att registrera sig och vara medlem i Military Works kandidatnätverk. Ditt medlemskap aktiveras genom att du registrerar dina kontaktuppgifter, accepterar medlemsvillkoren samt via länk aktiverar ditt konto. 

Medlemskapet är kopplat till din e-postadress. E-postadressen är ditt användarnamn och fungerar som identifikation för ditt medlemskap. Fler än en användare kan inte ha samma e-postadress. 

När du söker ett jobb för första gången, eller registrerar dig i Military Works kandidatnätverk, skickas en aktiveringslänk till den e-postadress som angivits. Via denna länk kan du enkelt välja lösenord och skapa ditt eget konto. Kontot kan endast hanteras av dig och av de anställda på Military Work som givits rättigheter att administrera användarkonton. Den som har tillgång till e-postadressen och lösenordet har möjlighet att uppdatera, ändra eller ta bort användarkontot. Hantera därför ditt lösenord som en säkerhetshandling som endast du själv har åtkomst till. 

Det är i första hand du som medlem som ansvarar för att hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta. Detta gäller uppgifter som namn, adress, mobilnummer och e-postadress men även ditt CV, kunskaper och erfarenheter. Har du korrekta och uppdaterade uppgifter så är det lättare för oss att matcha dig till rätt jobb. Som alternativ till att du uppdaterar dina uppgifter kan du meddela oss per e-post till, personuppgifter@militarywork.se så uppdaterar vi din information åt dig. Vi rekommenderar dock att du själv loggar in och uppdaterar utifrån datasäkerhetssynpunkt. 

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Det gör du genom att logga in på https://militarywork.zerolime.se/login/eller skicka e-post till oss på personuppgifter@militarywork.se och meddela att du vill radera din profil. 

JOBBANSÖKAN 

Ansökan till en utannonserat ledigt jobb hanteras av Military Work i syfte att hitta den bäst lämpade sökande till jobbet samt för aktiviteter i anslutning till denna process. Vi arbetar med fördomsfri rekrytering och i en rekryteringsprocess kommer vi att använda oss av den information som du registrerat och som är väsentliga för det specifika jobbet. 

Ansökningsinformation som du lämnar när du söker en tjänst kan komma att matchas mot andra lediga jobb, vilket innebär att du kan kontaktas gällande andra jobb än det du sökt. Vi kontaktar dig då via e-post, telefon eller andra digitala och sociala media kanaler. 

Observera att om du raderar ditt konto och samtidigt har ansökt till ett ledigt jobb så raderas även din ansökan och du finns inte längre med som sökande till det här jobbet. 

UTSKICK 

Som medlem i Military Works kandidatnätverk får du löpande karriärtips, jobberbjudanden och nyheter skickade till dig. Vi skickar information och inspiration via e-postutskick och kan även kontakta dig per telefon. Du kan under din egen profil välja att avregistrera dig för utskick per e-post. I varje e-post med marknadsföringsinnehåll finns det en länk för att du ska kunna avprenumerera dig från liknande kommunikation. 

Som medlem kan du följa din ansökan genom hela rekryteringen för att löpande hålla dig uppdaterad på hur processen går utan att du behöver kontakta ansvarig rekryterare. 

Medlemserbjudanden i Military Works kandidatnätverk varierar och anpassas efter dig som medlem baserat på dina registrerade kunskaper och kompetenser, tidigare sökta jobb och/eller din bifogade CV eller sociala profil. 

För att ge dig ett så relevant erbjudande som möjligt kan Military Work komma att analysera dina registrerade uppgifter och information om vilka jobb du sökt för att använda som underlag till bättre service och personliga erbjudanden. Dina personuppgifter kan användas för att förmedla erbjudanden och annan information genom ”digital kommunikation”, t.ex. sociala medier och andra digitala kommunikationsnätverk. 

PERSONUPPGIFTER 

Alla personuppgifter som vi på Military Work får ta del av hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH HUR SAMLAR VI IN DEM? 

 • Namn 

 • E-postadress 
 • Mobiltelefonnummer 
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom din CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto 
 • LinkedIn eller Facebook-profil om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler 
 • Testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess. 

 • Fotografi, om vi bett om att få ta en bild av dig i slutskedet av en rekryteringsprocess 
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge Military Work i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument* 

Vi samlar enbart in personuppgifter som du ger till oss. 

* Military Work avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv. 

VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN? 

Informationen kommer att användas för att: 

 • Hantera din ansökan till ledigt jobb, erbjuda dig jobb relaterade till dina önskemål och dina kompetenser, samt löpande kommunikation kring de jobb du sökt via Military Work. För dessa ändamål sker behandlingen för att fullgöra ett avtal med dig. Om du väljer att invända eller inte ge oss tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte att kunna uppfylla vårt avtal och i slutändan förmedla jobberbjudanden.  
 • Förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och sociala medier. För dessa ändamål sker behandlingen efter en intresseavvägning, där vi vägt in att du frivilligt anmält dig och visat intresse för våra tjänster och bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster. Du har rätt att närsomhelst invända mot denna behandling och kan göra det genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår längre ner i detta dokument. 
 • andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster. För dessa ändamål sker behandlingen efter en intresseavvägning där vi bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse. Du har rätt att närsomhelst invända mot denna behandling och kan göra det genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår längre ner i detta dokument. 
 • För att försvara oss mot rättsliga krav du eventuellt kan tänkas ha i samband med din användning av vårt kandidatnätverk. För detta ändamål sker behandlingen efter en intresseavvägning där vi bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse.  

MED VEM DELAR VI INFORMATIONEN? 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag inom koncernen MW Group AB. Koncernbolag kommer inte att använda informationen på annat sätt än vad som framgår i dessa medlemsvillkor.  

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften. Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom att leverantören använder s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield 

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis diskrimineringslagstiftningen eller till Datainspektionen. 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU? 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga, invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.  

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan på mailadress personuppgifter@militarywork.se 

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för information om hur du ska gå tillväga. 

NÄR RADERAS INFORMATIONEN? 

Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela ditt konto. 

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att själv radera din profil hos oss. Du kan som alternativ begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat din profil. I och med att du raderar din profil försvinner all information i våra system. 

Om du sökt ett jobb genom oss på Military Work så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader efter genomförd rekryteringsprocess sparas dina handlingar dolt och kan bara tas fram av begränsad behörig personal på Military Work.  

Har du som medlem inte loggat in eller uppdaterat ditt konto under en två (2) årsperiod kommer ditt konto automatiskt raderas vid nästkommande årsskifte. Vi kommer att påminna dig kort innan årsskiftet så att du får chansen att uppdatera ditt konto ifall du önskar finnas kvar som medlem i Military Works kandidatnätverk. 

Om vi behandlar uppgifterna för syftet att försvara oss mot rättsliga anspråk så sparar vi och behandlar personuppgifterna för detta ändamål tills anspråket är slutligen avgjort.  

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi inte lagligen är skyldiga att behålla informationen. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Personuppgiftsansvarig är Military Work i Sverige AB, Grevturegatan 19, 114 38 Stockholm 

Kontakt angående denna policy hänvisas till personuppgifter@militarywork.se 

ÄNDRINGAR OCH JUSTERINGAR AV MEDLEMSVILLKOREN 

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i Military Work:s rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen. 

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter egen vilja. 

Avtalet om medlemskap i Military Works kandidatnätverk gäller till dess att det sägs upp av någon av parterna. Du kan alltid administrera ditt medlemskap på https://militarywork.zerolime.se/login/