Sverige|  Danmark|  Suomi

OM MILITARY WORK UPDATE

Military Work Update syftar till att orientera officiella kontaktytor i Försvarsmakten om Military Works genomförda, pågående och kommande verksamhet. De som erhåller e-postmeddelandet är av Högkvarteret – Arbetsgivarrelationer utsedda officiella kontaktpersoner och funktionsbrevlådor. Vidare erbjuds enskilda individer i Försvarsmakten möjligheten att erhålla Military Work Update i syfte att hålla sig uppdaterade inom ramen för partnerskapet mellan Military Work och Försvarsmakten. Det är upp till individen att acceptera om man vill vara med på sändlistan. Delar av Military Work Update är av nyhetskaraktär och delar är hänvisningar till var man som enskild befattningshavare kan läsa mer och fördjupa sig ytterligare

 VILL DU FÅ MILITARY WORK UPDATE?

* indicates required
Jag vill ha information från: