Sverige|  Danmark|  Suomi

Utvecklande Ledarskap (UL)

£22,000.00

UL är även en 360 graders bedömningsformulär för personlig feedback, en metod för personlig utveckling och en standardiserad kurs som har utvecklats av Försvarshögskolan.

Utvecklande Ledarskap är den ledarskapsmodell och det ledarskapet som har störst effekt på Individuell utveckling hos medarbetarna och på det Organisatoriska resultatet sett över tid.

Description

Utvecklande Ledarskap, UL, bygger på internationellt erkänd forskning och är anpassad för svenska förhållanden.

UL är sedan 2003 Försvarsmaktens Ledarskapsmodell och används inom annan statlig myndighet och inom näringsliv.

UL är även en 360 graders bedömningsformulär för personlig feedback, en metod för personlig utveckling och en standardiserad kurs som har utvecklats av Försvarshögskolan.

Utvecklande Ledarskap är den ledarskapsmodell och det ledarskapet som har störst effekt på Individuell utveckling hos medarbetarna och på det Organisatoriska resultatet sett över tid.

UL belyser utöver det utvecklande ledarskapet även konventionellt ledarskap samt destruktiva ledarbeteenden.

En utvecklande ledare är:

Ett föredöme och är autentisk, med en tydlig värdegrund och är en förebild och visar och tar ansvar.

Visar personlig omtanke, genom att ge stöd och även genom att konfrontera.

Inspirerande och motiverande genom att uppmuntra delaktighet och att uppmuntra kreativitet.

Dessutom vet en utvecklande ledare när han kan visa ett konventionellt ledarskap och när han inte bör göra det. (krav och belöning och kontroll)

Vidare är en utvecklande ledare medveten om hur dennes destruktiva ledarbeteenden påverkar organisationen och individerna i den. (Aktiva: Arrogant, orättvis, hot, överkrav, ego-inriktad, falsk. Passiva: Låt-gå, feg, osäker otydlig)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Utvecklande Ledarskap (UL)”