Sverige|  Danmark|  Suomi

Sikkerhed for alle er grundlaget for at leve trygt.

Military Work bidrager til sikre miljøer for både mennesker og ejendom

Vi tilbyder tjenester til aktørerne på sikkerhedsmarkedet, hvor militær erfaring er vores konkurrencefordel. Vores styrke er evnen til at levere specialistviden inden for vores ekspertiseområder – og til at håndtere praktisk sikkerhedsrelateret arbejde samt evnen til at styre og koordinere operationer og personale.

Service and Support

Sikkerhed sigter mod at træffe de foranstaltninger, som reducerer sandsynligheden for uønskede begivenheder eller ulykker. Vi hjælper kunder med levering af alt fra planlægning og installation af tekniske sikkerhedsløsninger til forberedelse og levering af sikkerhedsorganisationer. Vores leveringsevne dækker alt fra sikkerhedsløsninger og fysisk beskyttelse til beskyttelse af digitale miljøer.
Vores tjenester kan implementeres både det nordiske nærområde og internationalt

En forberedt organisation med den rigtige viden er afgørende den dag, der sker noget uforudset – at alle har den rette viden og er trænet, så man kan handle instinktivt. Vi er din uddannelsespartner i hele sikkerhedsområdet med muligheden for at levere alt fra grunduddannelse som førstehjælp, træning i skydelejre og krisestyring til avanceret træning f.eks. når vores kunder vil forberede ansatte til at arbejde i højrisiko-områder

Vi anvender vores militære baggrund med en forståelse af vigtigheden af sikkerhed i rådgivning til kunder i sikkerhedsbranchen.
Vi er specialiserede i at indhente information med forskellige sensorer og give rådgivning til udvikling af systemer og processer.
Gennem vores UAS er vi i stand til at tilbyde overvågning og indhentning af information, som vi behandler til det rette beslutningsgrundlag, afhængigt af vores kunders informationsbehov.