Sverige|  Danmark|  Suomi

Vi startede Military Work for at yde et bidrag til det svenske forsvars personaleforsyning. I samarbejde med vores kunder påviste vi, at personer med militær baggrund havde og har meget at tilbyde det civile arbejdsmarked.

Military Work blev grundlagt i 2012 i Norrköping ud fra et dybfølt ønske om at støtte den svenske forsvarsstyrkes omdannelse fra et værnepligtsystem til en fuldt ud professionel styrke. Ideen om at opsætte en civil meritering af militær tjeneste blev startet af soldaterforeningerne for kystjægere, faldskærmsjægere og de militære tolke. På den baggrund blev Military Work skabt. Vi er specialiserede i at rekruttere og bemande civile virksomheder med enkeltpersoner med militær baggrund – med et særligt fokus på at skabe job, der kan kombineres med militærtjeneste i Reservestyrken. Stifterne af virksomheden er Mikael Karlsson, Johan Karlsson, Simon Österström, Martin Carlsson-Wall, Jimmy Johansson og Hans-Peter Lindqvist.

Omsætningen ved Military Work fra start

Military Work indså, at en bæredygtig forsyning af personel til det svenske forsvar var afgørende for landets forsvarsevne.

Det bekræftede ideen om, at Military Work’s støtte til at øge det svenske forsvars samlede tiltrækningskraft som arbejdsgiver og dets evne til at holde på personalet ville være en vigtig del af virksomhedens udvikling.

Ved at skabe gode civile job for enkeltpersoner med militær baggrund og for dem med reservist-tjeneste har Military Work ydet et positivt bidrag til det svenske forsvar.

Fra 2013 har Military Work haft en partneraftale med det svenske forsvar med det formål at styrke tilgangen af personale til forsvaret.

Military Work’s kunder er fremsynede virksomheder og organisationer, der værdsætter vores handlingskraftige, pålidelige og kompetente medarbejdere.

Kundernes behov såvel som medarbejdernes kompetencer har varieret alt afhængigt af opgaverne, men med den fællesnævner, at værdierne ved altid at levere, har været centrale.

Vores kunder har turdet at fokusere på de bredere militære kompetencer snarere end den traditionelle anskuelsesvinkel.

Kunderne har i stedet stolet på Military Work’s evne til at identificere, validere og oversætte den militære erfaring til civil merit.

I 2017 startede Military Work sin internationale ekspansion ved at etablere sig i Finland og i 2019 startede vi i Danmark.

Udvidelsen blev planlagt og udført i erkendelsen af, dels at de moderne forsvarsudfordringer er internationale og dels fordi vores tjenester var efterspurgt også uden for Sverige.

Vores logo – kompasset

Military Works-logoet – kompasset – er et vigtigt symbol for virksomheden, som har traditioner, der strækker sig helt tilbage til virksomhedens første strategimøde.
Jimmy Johansson, en af virksomhedens grundlæggere, talte lidenskabeligt om vigtigheden af at navigere fremad med klare værdier i opbygningen af virksomheden, så vi ville være en pålidelig partner for vores ansatte, vores kunder og det enkelte lands forsvarsstyrker.

Han illustrerede dette med et kompas, og det blev senere det symbol, vi valgte for virksomheden.

Kompasset er et vigtigt militært værktøj.
Det illustrerer vores arv og er samtidigt et symbol på vores værdier samt vores pålidelighed som partner.
Det guider os i den rigtige retning.
Hver dag.