Sverige|  Danmark|  Suomi

Gode beslutninger træffes ud fra det rette beslutningsgrundlag

Vi ved, at de gode beslutninger er baseret på korrekte oplysninger givet på det rette tidspunkt. Med vores ekspertise som fundament understøtter vi udviklingen af vores kunder ved at støtte deres beslutningstagning baseret på korrekte oplysninger på det rette tidspunkt.

Udvikling, rådgivning og beslutningsstøtte

Hos Military Work har vi både erfaringen med og ekspertisen til at arbejde med spørgsmål relateret til både strategi og systemer.

Vi er professionelt øvede i at indsamle og behandle information internt og eksternt til handlingsrettede beslutninger.

Vores fælles baggrund fra både Forsvarets og civile operationer giver os særlig viden og erfaring, som vi bruger i vores konsulentbistand til industrien med samfundsvigtige funktioner.

Vi sammensætter kundespecifikke teams, hvor vi skaber det rigtige beslutningsgrundlag til det rigtige tidspunkt.
Med vores ekspertise er målet at støtte vores kunder til udvikling og til at tage beslutninger ud fra de rette oplysninger.

Rådgivning

Vi tilbyder vores kunder rådgivning af specialister, projektledere og ledere med fokus på udstyrssystemer, kommunikationssystemer, styringssystemer, infrastruktur, vedligeholdelse, sikkerhedsbeskyttelse og ILS.

Logistiksikkerhed

Vi understøtter vores kunder med rådgivning og forståelse for, hvordan forsyningskæder er relateret til virksomhedens samlede sikkerhed.

Rådgivning om Totalforsvaret

Grundet en dyb brugerforståelse og lang praktisk erfaring på alle organisatoriske niveauer af det moderne samfunds samlede forsvar, er vi parate til at rådgive og udvikle civile operationer.

UAS

Med vores UAS-kapacitet sørger vi for effektivt at skabe det rigtige beslutningsgrundlag ved at indsamle og behandle information over store geografiske områder eller til specifikke objekter. Begge præsenteres på det rette tidspunkt og på den rette måde.

Kontinuitetsplanlægning

VVi støtter både private og offentlige organisationer med robust kontinuitetsplanlægning, der er afbalanceret efter organisationens behov og størrelse.

Cyberrådgivning

Vi råder vores kunder til at skabe digitalt robuste virksomheder. Vi understøtter indkøb, udvikling og systemforståelse samt overvågning af operationer og drift.

Vi tilbyder ydelser til et stærkere samfund

Military Work er en nordisk leverandør af samfundsvigtige funktioner. Vores kunder er opererer indenfor forsvar, sikkerhed og industri.

Vi tilbyder vores ydelser i Norden og internationalt.

Defense

Hos Military Work har vi den praktiske og strategiske erfaring til at arbejde med spørgsmål, der vedrører hele Totalforsvaret. Vores medarbejdere har alle en forsvarsbaggrund, som spænder over alle range og tjenestegrene.

Vi sammensætter kundespecifikke teams, hvorfra vi skaber det rette beslutningsgrundlag til det rette tidspunkt.

Vores indhentning af information finder sted på forskellige måder; analyseres og behandles til et handlingsrettet beslutningsgrundlag.

Med vores UAS kan vi indsamle data til analyse af både store geografiske områder og fokuseret på specifikke objekter.

Security

Med udgangspunkt i vores militære baggrund tager vi en unik forståelse af vigtigheden af sikkerhed i vores rådgivning af sikkerhedssektoren.

Vi er specialiserede i at indsamle information med forskellige sensorer og give rådgivning til udvikling af systemer og processer.

Gennem vores UAS er vi i stand til at tilbyde overvågning og indhentning af information, som vi behandler til det rigtige beslutningsgrundlag, afhængigt af vores kunders informationsbehov.

Industry

Vi har udviklet evnen til at levere det rigtige beslutningsgrundlag for samfundsvigtige funktioner gennem indsamling og analyse af information.

Gennem vores UAS (Unmanned Arieal System) kan vi gennem droner udstyret med sensorer indhente en stor mængder data. Vores analytikere behandler dataene til at danne et beslutningsgrundlag, som imødekommer vores kunders behov. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at sikre, hvad deres informationsbehov er, så hver opgave er unik i sin udførelse.