Sverige|  Danmark|  Suomi

Business Continuity Management

BCM – hvad er det?

BCM er et koncept, der er relateret til krisestyring. Jo bedre du er til BCM, jo mindre og mindre har du brug for at beskæftige sig med krisestyring.
Begrebet “kriseberedskab” begynder at blive erstattet af BCM, da du ikke længere er nødt til at håndtere så mange kriser. Dette betyder dog, at man fortsat skal være i stand til at håndtere kriser.

Der findes en vejledning fra Swedish Standard, som alle seriøse aktører overholder (SS 22304: 2014). Den forklarer disse aktører, hvilke krav de skal opfylde.
MSB (tilsvarer Beredskabsstyrelsen i Danmark) gennemfører også uddannelse i BCM, men når det kommer til praktisk handling og at opnå en tilstrækkelig BCM-kapacitet, så er det normalt bedst og mest praktisk for virksomheder og organisationer at anvende ekstern hjælp.

Det er her, vi kommer ind – vi hjælper dig med at identificere og styre risici og omdanne disse risici til en plan for kontinuitetsstyring.

BCM er tæt forbundet med Risk Management – risikostyring – selvom denne disciplin kommer fra bank-, forsikrings- og finans-verdenen.

QRA – en Quick Risk Assessment

Når du mødes med os, så starter vi altid med en QRA – en hurtig risikovurdering, som tager en dag at gennemføre. At een dag er tilstrækkeligt skyldes, at der er et omfattende benchmark for risici i en række brancher. Vi kan temmelig hurtigt (endog uden at skulle have indsigt i dine forretningshemmeligheder) – identificere de vigtigste risici. Derefter giver vi dig fundamentet til styring af risiciene.

Vi kan naturligvis også indgå et mere tilbundsgående samarbejde, hvor vi tager sig af risikostyringen – eller endog blive jeres outsourcede krisestyringspartner. Dette punkt kan vi diskutere efter at have gennemført den første QRAVi kan tale om det efter at have udført den første QRA.

Vores omfattende erfaringsgrundlag vil være omkostningseffektiv for dig.

Gode beslutninger træffes ud fra det rette beslutningsgrundlag

Vil du løfte din organisation til det næste niveau eller løse et akut problem? Lad vores konsulenter hjælpe dig.

Som rådgiver for dig skaber vi rigtige beslutningsgrundlag baserede på kvalificerede analyser fra vores eksperter.