Sverige|  Danmark|  Suomi

Gør din forsyningskæde sikker

Military Work tilbyder kvalificerede konsulentydelser til dem, som arbejder med forsyningskæde, indkøb, leverandører, kunder, logistik eller sikkerhed. Vores seniorlogistik-konsulenter har i gennemsnit 30 års erhvervserfaring på dette område. Nogle af dem har baggrund fra forsvar, politi og efterretningstjeneste i deres respektive lande. Andre har lang erfaring med strategisk logistik og forsyningskædeledelse fra store virksomheder, international handel og flows.

Military Work tilbyder tre introduktionsforløb, som kan bookes nedenfor for at starte risikostyring af dine flows op så hurtigt og så nemt som muligt. Endemålet er en kvalitets- og internationalt sikret kontinuitetsplan.

Foredrag

Vi holder et kortere foredrag om temaet “Risici i forsyningskæderne” hos jer. Foredraget giver vi din virksomhed en aktuel opdatering om geopolitiske ændringer, sikkerhedsaspekter, trusler, risici og eksempler på sårbarheder i jeres logistikløsninger.

Foredraget kan med fordel kombineres med frokost eller gennemføres som et morgenmadsseminar.

Det kan implementeres for alt personale i hele virksomheden på én gang eller kun til ledelsesgruppen eller indkøbs-, sikkerheds- eller marketingsafdelingen.

Seminar

Et seminar stiller lidt højere krav til dig og dine medarbejdere. Du forbereder dig ved at læse det materiale, som vi sendes til jer inden seminaret, Når vi kommer til dig, starter sessionen med et foredrag, derpå faciliterer vi en diskussion, hvor vi bruger rollespil til at sætte jer ind i, hvordan risikoen påvirker de forskellige afdelinger.

Seminaret gennemføres forsøgsvis med de ansvarshavende afdelingsledere sammen med ledergruppen.

Et seminar tager omtrent 4 timer og gennemføres morgen eller eftermiddag. Det kan også gennemføres om aftenen i forbindelse med en konference.

Workshop

En workshop indebærer, at vi går i dybden med de risici, som virksomheden skal identificere og håndtere. Workshoppen skræddersys til dine specifikke forretningsbehov. Workshoppen afholdes med nøglepersoner inden for indkøb, logistik og sikkerhed. Forud for workshoppen underskrives fortrolighedsaftaler, så deltagerne kan tale om de risici, der skal håndteres i løbet af workshoppen

En workshop varer to dage og gennemføres med en gruppe på højst 8-10 personer.

Gode beslutninger træffes ud fra det rigtige beslutningsgrundlag

Vil du løfte din organisation til det næste niveau eller løse et akut problem? Vores konsulenter hjælper dig.

Som rådgivere skaber vi nøjagtige beslutningsdata baseret på kvalificerede analyser udført af vores eksperter.

Hvad er logistiksikkerhed??

Logistiksikkerhed eller Supply Chain Risk Management er relativt nye koncepter. Logistiksikkerhed handler om forsyningssikkerhed – på engelsk “security of supply”, og ordet sikkerhed er hentet fra begrebet “informationssikkerhed”. Logistiksikkerhed handler om at reducere risici og øge sikkerheden i forsyningen af varer og energi ved at arbejde med sikkerhedsstrategier. Begrebet sikkerhed refererer til både fysisk sikkerhed og informationssikkerhed. I dag har fysisk beskyttelse udviklet sig langt. Egentlige fysiske angreb og regulære indbrud færre, mens truslerne mod informationsystemerne er øget dramatisk.

Hvad er Supply Chain Risk Management?

Supply Chain Risk Management handler om styring af risici i alle dele af forsyningskæden. Alt fra leverandører til søs, lands og i luften; fra omladning, knudepunkter, havne og lufthavne til lager – alt hvad der har med logistikkæder at gøre. Der er meget, der kan gå galt, når forsyningskæderne er lange og komplekse. Der opstår konstant nye trusler og risici og sårbarheder. Cybertruslen er et eksempel, men også de store geopolitiske ændringer, hvor handelskrigen mellem Kina og USA kan være et eksempel og hvor de russiske gasledninger kan være et andet eksempel.

Military Work tilbyder tre introduktionstjenester, der kan bookes nedenfor. Her kan du at starte risikostyring af dine flows så hurtigt og nemt som muligt. Slutmålet er en kvalitets- og internationalt sikret kontinuitetsplan.