Sverige|  Danmark|  Suomi

Vi brænder for at løse vores kunders problemer.

Vi tilbyder vores kunder service og supportløsninger på flere områder.
Vores problemløsningsevne, ekspertise og sikkerhedsgodkendte personale er efterspurgt både på det nordiske marked og internationalt. Vi kan være backup for dig for at sikre, at opgaver bliver udført til tiden, eller vi kan tage det fulde ansvar for hele eller en del af din levering og klare alt fra planlægning til implementering og opfølgning.

Service and Support

On-site-opgaver, stabstjeneste og ledelse

Vores on-site-opgaver tjenester består af installationer, reparationer, vedligeholdelse og totalservice af udstyr, anlæg, systemer og arbejdsgange.

Gennem vores stabsservice tilbyder vi vores kunder ekspertise til stabsarbejde. Vi kan fungere som et helt eller delvist eksternt personale eller støtte vores ekspertise som en integreret del af en stab.

Vi tilbyder ledelse af processer, udvikling og enheder. Vi kan enten placere vores ledere i en eksisterende organisation eller påtage os det overordnede ansvar for en funktion.
Vores tjenester kan leveres på vores hjemmemarkeder såvel som i indsatsområder eller i andre højrisikomiljøer.

Installation

Vi håndterer planlægning, implementering og styring af installationer af tekniske systemer i felten.

Vedligeholdelse

Vi håndterer planlægning, implementering og styring af teknisk vedligeholdelse og reparation af feltudstyr og faste installationer i felten.

Færdigløsninger

Baseret på vores kunders behov planlægger, implementerer og styrer vi services, hvor vores forståelse af kundens forhold og arbejdets udførelse er central.

Stabsservice

Vi udgør det eksterne personale eller udfylder specifikke stabsstillinger med vores specialister.

Ledelse

Vi tilbyder totalledelse af funktioner eller besætter specifikke ledelsespositioner i perioder.

Specialistydelser

Erhvervsdykning, arbejde i stor højde, UAS-operationer og sikkerhedsklassificerede opgaver.

Vi tilbyder ydelser, som styrker samfundet

Military Work er en nordisk koncern, som leverer tjenester, der styrker samfundsvigtige funktioner.
Vores kunder fungerer hovedsageligt indenfor forsvars-, sikkerheds- og industrisektorerne.

Defense

Vi forstår forsvarsbranchen – både den offentlige og den private. Vores medarbejdere har erfaring med skarpe opgaver og har leveret resultat uanset vanskelighederne, som de har stået overfor. Vi leder, udvikler og udfører opgaver både i kontormiljøet og i felten. Herhjemme eller udenlands – vi har selv været der.

Security

Vi befinder os midt i en digitale revolution. Dette skaber en række nye scenarier, hvor sikkerheden kan være truet. For at reducere risikoen for alt fra overtrædelse til ulykker arbejder Military Work proaktivt for at beskytte dig og din organisation.

Vi udfører alt fra planlægning og installation af tekniske sikkerhedsløsninger til forberedelse og levering af sikkerhedsorganisationer. Vores leveringsevne dækker alt fra sikkerhedsløsninger og fysisk beskyttelse til beskyttelse af digitale miljøer.

Industry

Alle i vores samfund er afhængige af energi, vand, transport og kommunikation. Alle i vore lande tager det for givet at vigtige funktioner opføres, udvikles og vedligeholdes.

Military Work forstår vigtigheden af altid at have disse funktioner tilgængelige. Vi ved, at opgaverne skal udføres korrekt uden afvigelser i alle dele af processen og inden for de givne tidsrammer.

Derfor sikrer vi succesen med personale, der er uddannet i sikkerhedsbevidsthed, hvad enten det drejer sig om opførelse af nye avancerede kommunikationsnetværk, projektstyring af vedligeholdelsesarbejde eller specielle opgaver i erhvervsdykning eller master i højde.

Vil du have mere information??

Book et møde via +45 2423 0672