Sverige|  Danmark|  Suomi

Vi forstår vigtigheden af uddannelse og træning

Vi er overbeviste om, at uddannelse og træning er vigtigt for at skabe organisationer med spidskompetencer. Vi udvikler enkeltpersoner, grupper og metoder ved hjælp af velkendte pædagogiske systemer. Sammen med vores kunder gennemfører vi vores uddannelser og træning tilpasset kundens behov.

Uddannelse, træning og øvelsesstøtte

Vores uddannelser er alle baserede på ledelse, gruppeudvikling og områder, hvor vores militære baggrund har givet os de rigtige kundskaber og det optimale erfaringsgrundlag.

Med udgangspunkt i det rigtige uddannelsesniveau hjælper vi enkeltpersoner og grupper med at udvikle sig gennem kontinuerlig træning og metodeudvikling.

Vi har lang erfaring med at uddanne og træne enkeltpersoner og grupper i metoder og i forskellige typer forsvarssystemer. Derfor kan vi skræddersy uddannelse og træning sammen med vores kunde – der ikke findes i vores almindelige kursuskatalog.
Vi understøtter også vores kunder i deres uddannelsesindsatser via vores træningssupport.

Lederskab

Vi uddanner chefer til at blive bedre ledere gennem træning baseret på de erfaringer og metoder, som forsvaret har opbygget sin lederuddannelse på.

Gruppeudvikling

Vi træner grupper til at yde deres maksimum via øvelser og samarbejdstræning.

Uddannelsesstøtte

Vi understøtter organisationers egen uddannelse gennem planlægning, udførelse og evaluering. Vi uddanner også organisationernes egne undervisere til at udvikle sig i deres respektive roller.

UAS

Uddannelse i UAS-operationer, såvel operativ planlægning og flyvesikkerhed som flyvning og vedligeholdelse. Vi træner organisationer til at bruge UAS i deres operationer.

Sygepleje

Træning i hjerte-lunge-redning, førstehjælp samt avanceret sygepleje fra Forsvaret.
Vi træner militære enheder og laver kurser tilpasset det enkelte regiment/våbenart. Vi leverer også medicinsk beredskab til øvelser.

Kundespecifik uddannelse

Vi uddanner på forskellige systemer skræddersyet ud fra vores kunders anmodning. Disse uddannelser er baseret på vores militære kompetencer såvel som vores uddannelseskompetencer.

High-Risk Environmental Training

Uddannelser for civile personer og enheder, som skal virke i højrisikoområder.

Ydelser som styrker samfundet

Military Work er en nordisk tjenesteudbyder for samfundsvigtige funktioner.
Vores kunder er hovedsageligt centreret omkring forsvars-, sikkerheds- og industrisektorerne.

Vi udfører vores tjenester både i Norden og internationalt.

Defense

Vi træner og udvikler enkeltpersoner og ledere gennem vores Training Wing

Alle vores instruktører har lang erfaring inden for deres respektive ekspertiseområder. Deres baggrund i forsvaret på forskellige niveauer giver os en unik mulighed for at levere træning for Forsvaret, Totalforsvaret og for forsvarsindustrien.

Security

En velforberedt organisation med den rigtige viden er altafgørende. Den dag, der sker uforudset, har alle den rette viden og er trænet, så de kan handle instinktivt. Vi er din træningspartner indenfor hele sikkerhedsområdet med muligheden for at levere på adskillige måder og niveauer; herunder alt fra basisuddannelse såsom førstehjælp, træning i beskyttelseslove og krisestyring til avanceret træning f.eks. når vores kunder vil forberede ansatte til at arbejde i lande med høj risiko – Hostile Environment Awareness Training.

Industry

Gode ledere er kendetegnet ved gode ledelsesegenskaber og er grundlæggende for, hvor godt og effektivt en organisation virker og fungerer. Vi tilbyder gennemprøvede lederprogrammer inden for ledelse og projektledelse til enkeltpersoner, grupper eller skræddersyet til virksomhedens behov.
Gennem dette hjælper vi vores kunder med at støbe et robust fundament i deres operationer og skaber betingelsen for, at gode ledere kan handle optimalt i tilfælde af uforudsete begivenheder.

Vi tilbyder også uddannelser til specifikke systemer, til medarbejdere, der skal rejse til højrisiko-områder og til grundlæggende sygepleje.