Sverige|  Danmark|  Suomi

Om uddannelsen

Grundlæggende projektlederuddannelse med fokus på praktisk projektledelse. Uddannelsen kombinerer effektiv militær planlægning og militær ledelse med fokus på gruppedynamik.
Der anvendes en valid projektmodel, som giver deltageren forudsætningerne for at opnå resultater gennem planlægning projekter og ledelse af en projektgruppe.

————————

Antal deltagere: Max 12
Uddannelsesdage: 3
Uddannelsen er oplevelsesbaseret med praktiske momenter – og den baseres på et videnskabeligt grundlag og gennemprøvet erfaring.

Kommende uddannelsesdage:

OBS

Vi følger konstant den aktuelle situation vedrørende COVID-19 og retter ind efter Sundhedsstyrelsens anvisninger. Vi har et begrænset antal pladser på kurser – højst 10 personer i øjeblikket.
Har du allerede booket en plads dig til en uddannelse, så tilbyder vi gratis ombooking. Hvis du har brug for at blive hjemme på grund af sygdomssymptomer, så finder vi også en løsning på det.

Prioriteringer og fokus

Uddannelsen er baseret på den projektmodellen ProjectBase. Denne er udlagt i bogen “Project Management” af Bo Tonnquist, 7. udgave, (Understøtter IPMA / PMI – certificering og ISO).

Da uddannelsen er et grundlæggende kursus på tre dage, er der fokus på områderne planlægning og implementering. Træningen gennemføres med teori iblandet praktiske øvelser og erfaringsbaseret læring.

 

Uddannelsesmål:

Pædagogiske mål:
Efter afslutningen af undervisningen skal kursusdeltageren:

Have forståelse og indsigt i forskellige værktøjer og metoder i projektledelse.

Have forståelse for og indsigt i de relationer og roller, der findes inden for projektledelse, f.eks. lederskab, teamwork, gruppedynamik, konflikthåndtering, projektejerskab, projektledere og projektgrupper.

Kunne forstå forskellige organisatoriske modeller for projektstyring.

Kunne forstå og afprøve forskellige planlægningsmetoder.

Kunne forstå, hvordan grupper udvikler sig, og hvilket lederskab der bedst anvendes i forskellige udviklingsfaser.

Have indsigt i virksomhedsstyring, forskellige projektværktøjer og standarder.

Undervisningsansvarlig

Mattias Anger

Mattias har 17 års erfaring som chef, leder og officer i det svenske amfibie-korps. Han er major af rang baggrund som professionel officer i de svenske væbnede styrker med 17 års erfaring i Amfibious Corps som leder og leder og er major i graden. Mattias har udviklet grupper og ledere siden 1996.
Indledningsvis i det svenske forsvar og sidenhen i erhvervslivet, i offentlige myndigheder og organisationer.
Mattias har mange års undervisningserfaring og har undervist i taktik og lederskab ved Militärhögskolan Karlberg i Stockholm – og derudover i i arbejdsstyring og projektledelse på professionshøjskolen Nackademin ved Stockholm.

Mattias er blandt andet certificeret i Bilbin Teamskills, Developmental Leadership, GDQ, Teambook, Mebook og Lead Forward.

Kursusindhold

Projekt som arbejdsmetode

 • Virksomhedsstyring
 • Projektmetode
 • Agile metoder i projekter

Forundersøgelse

 • Idé og indledning
 • Analyser & grovplanlægning
 • Kommunikation

Planlægning

 • Tids- og ressourceplanlægning
 • Personale og erhvervelse af ressourcer
 • Beregning & budget
 • Risiko og kvalitet

Gennemførelse

 • Oprettelse af projektgruppen
 • Lederskab af projekter
 • Projekter på rette kurs
 • Implementering & overdragelse

Afslutning & effekt

 • Afslut & opnået læring
 • Praktisk udbytte

Projektvirksomhed

 • Modeller og værktøjer
 • Standarder og certificeringer