Sverige|  Danmark|  Suomi

Lederskab er enkelt!

Det handler dybest set om at afklare forventninger og påvirke enkeltpersoner og grupper til at handle i overensstemmelse med disse forventninger.

Alt er enkelt, hvis du er klar over, hvordan man gør det. Os ved Military Work ved, hvordan man gør det.

På samme tid er vi meget ydmyge overfor, at ledelse kan være vanskelig og nogle gange endda ganske overvældende.

Ny leder

Velkommen til en hel dag fuld af inspiration og håndgribelige tip til dig, der er ny som leder, ønsker at blive en leder, eller for dig, der er en leder i dag og har brug for et løft i dit lederskab.

I de nordiske landes væbnede styrker spiller ledelse en central rolle i alt, hvad der gøres. Alt personale er mere eller mindre trænet i ledelse. Desværre er det ikke altid tilfældet i mange andre virksomheder eller andre organisationer. Her kan vi hjælpe dig og din organisation med at løfte lederskabet på en evidensbaseret måde.

Military Work mener, at fortsat læring for enkeltpersoner og grupper skaber gode resultater og engagement. Derfor blev vores Training Wing oprettet. Vores Training Wing uddanner og træner vores kunder såvel som vores egne medarbejdere.

Forsvarets gode evne til at træne er anerkendt, både inden for det teoretiske og det praktiske felt og i alle lag af organisationer. Vores Training Wing-undervisere har alle erfaring med uddannelse og træning. Hver indenfor sit felt angående forsvarsekspertise og har udviklet disse øvelser, så de er afpasset til det civile marked.

At lede

“At lede” et lederudviklingsprogram fordelt på fire dele, der kan læses uafhængigt af hinanden eller som et samlet program.

Hvis du vælger at studere kurserne som et program, er der mulighed for at certificere din viden og blive en “certificeret leder”.

De fire kurser er:

1: At lede og udvikle sig selv
2: At lede og udvikle andre
3: At lede og udvikle teams
4: At lede og udvikle organisationer

Hvert kursus varer to dage.

Udviklende lederskab, UL

Udviklingslederskab er den ledelsesmodel og lederskab, der har størst indflydelse på individuel udvikling af medarbejderne og på organisatoriske resultater over tid.
Ud over at udvikle lederskab understreger UL også konventionelt lederskab og destruktiv ledelsesadfærd.

En udviklende leder er:
Det gode eksempel for andre, er autentisk, har et klart værdisæt samt viser og tager ansvar.
Viser personlig omtanke ved at yde støtte og også ved at konfrontere.
Inspirerende og motiverende ved at tilskynde til deltagelse og tilskynde til kreativitet. Velkommen til en hel dag fuld af inspiration og praktiske tip til dig, der er ny som leder eller ønsker at blive en en dygtig leder.