Sverige|  Danmark|  Suomi

Udbyg dit lederskab

At lede et lederudviklingsprogram fordelt på fire dele, der kan læses uafhængigt af hinanden eller som et samlet program.

Hvis du vælger at studere kurserne som et program, er der mulighed for at certificere din viden og blive “Certificeret Leder”.

De fire kurser er:

At lede og udvikle sig selv
At lede og udvikle andre
At lede og udvikle teams
At lede og udvikle organisationer
Hvert kursus varer to dage.

Prisen for hele programmet på 2+2+2+2 er 42.000 SEK (excl moms)

Kommende kursusdage

At lede og udvikle Sig
Tid: 23-24 april 2020 – 09.00-16.00
Sted: Grev Turegatan 19, Stockholm
Status: Ledige pladser
Pris: 12.500 SEK (excl.moms)
Inkluderet i prisen: Analyser, individuel tilbagemelding, frokost og eftermiddagskaffe.

At lede og udvikle Andre
Tid: 19-20 maj 2020- 09.00-16.00
Sted: Grev Turegatan 19, Stockholm
Status: Ledige pladser
Pris: 12.500 SEK (excl.moms)

Inkluderet i prisen: 360 graders lederinvertering, frokost og eftermiddagskaffe.

At lede og udvikle Team
Tid: 9-10 juni, 2020- 09.00-16.00
Sted: Grev Turegatan 19, Stockholm
Status: Ledige pladser
Pris: 12.500 SEK (excl.moms)
Inkluderet i prisen: Belbin Team-Roller samt individuel tilbagemelding, frokost og eftermiddagskaffe.

At lede og udvikle Sig
Tid: 15-16 September, 2020- 09.00-16.00
Sted: Grev Turegatan 19, Stockholm
Status: Ledige pladser
Pris: 12.500 SEK (excl.moms)
Inkluderet i prisen: Analyser, individuel tilbagemelding, frokost og eftermiddagskaffe.

At lede og udvikle Andre
Tid: 20-21 oktober, 2020- 09.00-16.00
Sted: Grev Turegatan 19, Stockholm
Status: Ledige pladser
Pris: 12.500 SEK (excl.moms)
Inkluderet i prisen: 360 graders lederinvertering, frokost og eftermiddagskaffe.

At lede og udvikle Team
Tid: 24-25 november, 2020- 09.00-16.00
Sted: Grev Turegatan 19, Stockholm
Status: Ledige pladser
Pris: 12.500 SEK (excl.moms)
Inkluderet i prisen: Belbin Team-Roller samt individuel tilbagemelding, frokost og eftermiddagskaffe.

At lede og udvikle Organisationer
Tid: 8-9 december 2020, 2020- 09.00-16.00
Sted: Grev Turegatan 19, Stockholm
Status: Ledige pladser
Pris: 12.500 SEK (excl.moms)
Inkluderet i prisen: Frokost og eftermiddagskaffe.

Om uddannelsen

Diplomuddannelse i praktisk ledelse. Programmet består af fire uafhængige kurser, der kan læses individuelt, men som er baseret på hinanden. Efter hvert kursus opnås et uddannelsesbevis form af et diplom.

Uddannelsen er rettet mod potentielle og aktive ledere og cheferi forskellige virksomheder, foreninger, organisationer og myndigheder.

Formålet med uddannelsen er at fremme personlig ledelsesudvikling. Kurserne beskriver og forklarer pædagogisk, hvordan forskellige videnskabelige ledelsesprocesser fungerer og specificerer, hvad en leder kan og bør gøre for at blive en effektiv leder – baseret på en videnskabelig tilgang og evidensbasret erfaring.

Kort om kurserne

At lede og udvikle Sig selv
Selvledelse og personlig udvikling. Grundlaget for at være i stand til at lede andre effektivt er at være i stand til at lede sig selv. Værdiinvertering, neurolederskab og adfærdsanalyse. 2 dage

At lede og udvikle Andre
Via feedback om dit eget lederskab får du indsigt i, hvordan dit lederskab påvirker andre, samt værktøjer til, hvordan du kan forbedre det med klar kommunikation til at lede og inspirere andre. 2 dage.

At lede og udvikle Team
Hvordan jeg kan udvikle mine arbejdsgrupper, projektgrupper og ledelsesgrupper til højtydende teams, og hvordan jeg leder grupper i forskellige faser. Hvad er en gruppes roller, og hvor er mine styrker og svagheder? 2 dage.

At lede og udvikle Organisationer
Hvordan jeg leder organisationer direkte og indirekteog frem for alt – hvordan jeg gør det i modvind. Hvordan håndterer og håndterer jeg vanskelige situationer, konfliktstyring og medierne. Hvordan forholder jeg mig til ledelse, ejere og bestyrelse. 2 dage

Mere om kurserne

At lede og udvikle Sig selv

Fokus på dette kursus er: Værdier, adfærd, drivkræfter og hvordan vores hjerne fungerer, og hvilke konsekvenser det vil have for os og for vores ledelse.
Indsigt og viden om vores egne værdisæt gør det lettere at prioritere og træffe beslutninger. Det er også afgørende for lederens troværdighed. Du kommer igennem en værdiinvertering, som vi vil arbejde med i løbet af kurset.
Før kurset skal du lave en analyse af adfærd og drivkræfter ved hjælp af IPU Talent Insights, som er udviklet for at øge forståelsen for både vores adfærd og drivkrafter, og hvordan disse interagerer. Hvis vi kan forstå vores styrker og svagheder, vores opførsel og drivkræfter, kan vi også udvikle og forstå både os selv og vores miljø bedre. Før kurset gennemgår en lederkonsulent din specifikke IPU-analyse med dig.
Forskning går med store skridt , når det kommer til at forstå, hvordan vores hjerne fungerer. Hvordan påvirker det os som ledere? Vi opdeler det i hormoner og neurotransmittere og oplever, hvordan de føler sig, og hvordan vi kan bruge det og skabe de rigtige følelser hos vores medarbejdere. Vi lærer om stress, og hvordan vi kan modvirke det og skabe en god arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø.

At lede og udvikle Andre

Dette kursus fokuserer på kommunikation og på forskellige former for ledelse.
Hvad sker der i interpersonlig kommunikation, og hvorfor når vi ikke altid hinanden? Vi dissekerer kommunikationen og kortlægger, hvad der virkelig sker, når vi tror, ​​vi har nået og formidlet vores budskab. Vi lærer at skelne mellem observation, tanke, følelse og vilje for at blive klarere i vores kommunikation.
Før kurset gennemføres en lederundersøgelse. LEAD FORWARD, der er baseret på struktureret feedback-kortlægning og giver ledere et aktuelt billede af, hvordan deres medarbejdere opfatter deres ledelse. Vi vil arbejde med denne undersøgelse i løbet af kurset og designe en handlingsplan for netop dit lederskab.
Hvordan går jeg fra et konventionelt lederskab til et transformationslederskab, der udvikler medarbejdere og tilskynder dem til at blive mere kreative og føle en større indre motivation? Hvordan kan jeg være mere en rollemodel og visionær som leder og tilskynde til kreativitet og udfordre fremherskende måder at tænke på og løsne medarbejdernes iboende styrke
Moderne lederskabsforskning viser, at kun i en vis udstrækning er nok at være en dygtig leder – det kræver nemlig også at vi er mindre og destruktive i vores ledelse. Destruktiv adfærd har en større negativ effekt på medarbejderne og på organisationen end god ledelse har en positiv effekt på det samme. Vi lærer, hvordan man minimerer disse dårlige og destruktive opførsler.

At lede og udvikle Team

Efter indidvidet er den mindste enhed i virksomheden den gruppe eller team, der udgør hverdagen for dem, der leverer resultaterne. Det er også her det største potentiale og den største påvirkning findes for den daglige evne til at levere langsigtede, bæredygtige resultater.
Hvordan skaber vi arbejdsgrupper, der kan modstå vanskelige situationer, samtidig med at de er uovervindelige og effektive sammen. Nøglen til højtydende teams ligger i intern stabilitet. Vi lærer, hvordan grupper udvikler sig, og hvilke nøglefaktorer der er nødvendige for, at en gruppe kan udvikle sig sammen. Hvad er lederens rolle i dette, og hvad kan vi gøre for at hjælpe eller ændre gruppens udvikling?
Da et team består af enkeltpersoner, hvordan kan vi så tage vare på deres deres unikke styrker og minimere deres svagheder til at skabe stærke teams, der supplerer hinanden? Her får vi hjælp fra Belbins teamroller. Vi mennesker har ni måder at bidrage med, forholde os og samarbejde med andre i teamwork, som vi alle brugerpå vores unikke måde. At forstå disse opførsler, og hvordan vi bruger dem i vores teamwork, er grundlaget for, hvor godt nogle mennesker kan arbejde sammen. Før kurset får du en Belbin-analyse af dine teamroller og får en 360-graders feedback og vurdering fra dine kolleger: Denne analyse gennemgås med dig inden starten på kurset.

At lede og udvikle Organisationer

I dette kursus er fokus på indirekte lederskab. Dette adskiller sig på mange måder fra direkte lederskab. Dette forstået på den måde, at ud over den rent fysiske afstand til medarbejderne- ja, så handler det også om at håndtere forskellige parallelle tidsskalaer; i det ene øjeblik at tage hurtige beslutninger og i det næste øjeblik at tænke strategisk og træffe langsigtede beslutninger. Som mellemleder skal du også kunne mestre direktiver både ovenfra og nedenfra. Fokus er på HVORDAN jeg påvirker organisationen. Desuden diskuterer vi, hvordan man kan lede organisationen i vanskeligheder og i krise og når det hele kører på skinner. Hvordan styrer vi virksomheden, mens vi skaber engagement gennem OKR’er, (objekter og nøgleresultater).