Sverige|  Danmark|  Suomi

Tillid og fælles værdier

Military Work garanterer de rette medarbejdere på rette sted til at løse netop jeres opgave.

Vores medarbejderes militære baggrund samt evne til at skabe resultater spiller en essentiel rolle i alle vores kundesamarbejder. Både som enkeltperson og som del af en gruppe. Military Work er sat i verden for at skabe en mærkbar forskel for vores kunder – med vores viden og ydelser, som stammer fra en unik kombination af erfaring fra Forsvaret samt erhvervslivet.

Fælles værdier og DNA

Vores værdier er Samhørighed, Kompetencer og Udvikling – og dem er vi fælles om hos Military Work.

Vores værdier ses tydeligt, når vi møder mennesker, og når vi påtager os opgaver, som bidrager til en mere tryg og sikker verden.

Military Work’s værdisæt skaber et stærkt fællesskab, som muliggør en ensartet høj ydelse og solide resultater.

Derved kan vi præstere pålideligt, energisk og engageret.

Samhørighed

Vi gør os umage med at opbygge et tilhørsforhold til hinanden og vores arbejde ved at værdsætte og tage hånd om hinanden. Det er en naturlig del af det at være medarbejder hos os, for sammen er vi stærkere.

Kompetencer

Vi er omhyggelige i vores ansættelsesprocesser. Vi sikrer os, at enhver person har de rette betingelser for at udføre sin opgave. Gennem vores fælles militære baggrund kan vi validere kandidatens formelle kompetencer og de personlige egenskaber. Derfor garanterer vi, at den rigtige medarbejder er på det rette sted.

Udvikling

En kontinuerlig udvikling er vigtig for os. Udvikling af kunder, udvikling af ydelser og udvikling af vores ansatte gennem uddannelse og kompetent ledelse. Vi udvælger medarbejdere, som er engagerede – og som ønsker at flytte og dygtiggøre sig. Derved sikrer vi optimale præstationer hos vores kunder.

Evner der konstant bruges og trænes

Konstant træning og øvelser i militæret skaber velfungerende og årvågne teams.

Hos Military Work er du sikker på, at vores medarbejderes evner er gennemprøvede og kvalitetskontrollerede. Derudover bruger vi den samme erfaring, validerede metoder og uddannelse, når vi rådgiver og udvikler kundens organisation – i den retning I har behov for.

Giv os et kald på xxx, så vi kan afdække jeres behov.

Kontinuerlig opgaveløsning og læring

Hos Military Work har vi et langsigtet og holistisk syn på alle opgaver. Både internt og eksternt. Vores arbejdsproces er to-delt og kontinuerlig: Vi afdækker kundens behov og matcher den med den rette løsning samt leder og udvikler vores medarbejderstab og ydelser. Igen og igen.

Identificere og vælge

De rette evner til at løse den rette opgave er udgangspunktet i den første del af vores proces. Vi afdækker kundens unikke behov og skaber de rette betingelser for vores medarbejdere til at levere det ønskede resultat.

Lede og udvikle

Den anden del i processen handler om at guide og udvikle vores medarbejdere og vores ydelser. Ved at være en del af et stærkt fællesskab og arbejde med de opgaver, som matcher ens kompetencer, er det muligt at levere dedikerede og engagerede løsninger til kunderne.